Hanhisaari

Tiedot ja esittely

Hinta

Myydään osakeyhtiönä tai maana/tonttina. Tarjouksia otetaan vastaan.

Kohde

Hanhiniemi -niminen tila RN:O 27:19 (kiinteistötunnus 915-429-27-19) Varkauden kaupungin Kangaslammin kylässä.

Tila käsittää Hanhiniemen, jonka kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 8,570 ha. Rantaviivaa on yhteensä 1.260 m.

Sijainti

Kohde sijaitsee n. 28 km Varkauden kaupunkikeskuksesta ja on n. 4 km Kangaslammin taajaman itäpuolella.

Hanhisaari on Haukiveden vesialueella, laivareittien varrella ja kuuluu Saimaan vesistöön.

Niemeen on rakennettu siltayhteys vahvasta betonista ja kulku sillalle tapahtuu Kilpilandentien kautta (yksityistie). Niemessä ei ole vielä tietä. Metsänhoitoyhdistys on suorittanut syksyllä 2022 risukkojen raivauksen ja puustoa on poistettu "hyvän maun mukaan". Myyjä on valmis edesauttamaan tien rakentamisessa.

Kaavatilanne

Alueelle on hyväksytty Yleiskaava 31.12.2001 ja Ranta-asemakaava 25.05.2009 (voimaantulo 21.07.2009). Ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen pinta-alat ovat 9.300 m2 ja 6.630 m2. Rakennukset saavat olla puolitoistakerroksisia ja kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa 250 k-m2.

Lisäksi alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AO-1), jonka pinta-ala on 6.200 m2 ja sille saa rakentaa esim. 3 kpl 115 m² omakotitaloa / kesäasuntoa.

Rakentamisalueiden ulkopuoliset alueet on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueiksi.

Alueelle saa kaavamääräysten mukaisesti sijoittaa erillisen huolto- ja varastorakennuksen, jonka maksimikoko on 300 m2.

Maa- ja metsätalousalueelle on osoitettu myös jätevesien pienpuhdistamon alue.

Kohde myydään mielellään koko tilana tai osakeyhtiönä (Hanhisaari Oy).

Katso kohteen tiedot Oikotiellä:» Esittelyvideo YouTube:
» Hanhisaari lausunto