Hanhisaari

Tiedot ja esittely

Hinta

468 000.00 € / koko osakekanta. Myydään osakeyhtiönä tai maana/tonttina. Tarjouksia otetaan myös vastaan.

Kohde

Hanhisaari -niminen tila RN:O 27:19 (kiinteistötunnus 915-429-27-19) Varkauden kaupungin Kangaslammin kylässä.

Tila käsittää Hanhisaaren, jonka kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 8,570 ha. Rantaviivaa on yhteensä 1.260 m.

Sijainti

Kohde sijaitsee n. 28 km Varkauden kaupunkikeskuksesta ja on n. 4 km Kangaslammin taajaman itäpuolella.

Hanhisaari on Haukiveden vesialueella, laivareittien varrella ja kuuluu Saimaan vesistöön.

Saareen on rakennettu siltayhteys ja kulku sillalle tapahtuu Kilpilandentien kautta (yksityistie).

Kaavatilanne

Alueelle on hyväksytty Yleiskaava 31.12.2001 ja Ranta-asemakaava 25.05.2009 (voimaantulo 21.07.2009). Ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen pinta-alat ovat 9.300 m2 ja 6.630 m2. Rakennukset saavat olla puolitoistakerroksisia ja kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa 250 k-m2.

Lisäksi alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialue (AO-1), jonka pinta-ala on 6.200 m2 ja sille saa rakentaa esim. 3 kpl 115 m² omakotitaloa / kesäasuntoa.

Rakentamisalueiden ulkopuoliset alueet on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueiksi.

Alueelle saa kaavamääräysten mukaisesti sijoittaa erillisen huolto- ja varastorakennuksen, jonka maksimikoko on 300 m2.

Maa- ja metsätalousalueelle on osoitettu myös jätevesien pienpuhdistamon alue.

Rakennukset

Saaressa ei tällä hetkellä ole rakennuksia tai rakennelmia.

Huomioitavaa

Lomarakennuspaikat avautuvat länsi-luoteeseen ja vakituisen asumisen rakennuspaikka suoraan etelään.